Strona główna / Lokalne / ZWIK chce pozyskiwać wodę pitną ze starorzecza

ZWIK chce pozyskiwać wodę pitną ze starorzecza

W ciągu ostatnich kilku lat zmianie uległy czynniki kształtujące stopień pokrycia zapotrzebowania na wodę pitną na terenie Świnoujścia. ZWiK Sp. z o.o. podjął intensywne działania mające na celu bardziej racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi oraz pozyskanie alternatywnego źródła zaopatrzenia w wodę miasta Świnoujście.

Pozyskanie wody z Mulnika na potrzeby wody pitnej dla Świnoujścia to jeden z wariantów branych pod uwagę, lecz najbardziej prawdopodobny.

Analiza hydrogeologiczna wskazała na zasadność rozważenia możliwości pozyskania wód powierzchniowych na potrzeby zaopatrzenia Świnoujścia w wodę ze starorzecza Mulnik. Analizie zostały poddane różne warianty lokalizacji i typu ujęcia wody w obrębie Mulnika. W wyniku tego do dalszej analizy przyjęto realizację ujęcia wody bezpośrednio z toni tego akwenu. Woda pobierana z Mulnika byłaby kierowana na technologię uzdatniania.

Na potrzeby ustalenia najbardziej korzystnej lokalizacji ujęcia wody w Mulniku, w maju i czerwcu 2018 r. zostały przeprowadzone prace sondażowe tj: pomiary batymetryczne oraz na obszarze ok. 22 ha pomiary grubości warstwy osadów i mułu znajdujących się nad poziomem dna akwenu.

Badania wody pobieranej z Mulnika są prowadzone systematycznie od 2017 roku a na stacji pilotowej od maja tego roku. W maju 2018 opracowany został plan badań pilotowych określający rodzaj i częstotliwość wykonywanych analiz.

Aby uzyskać pełen obraz zmian zachodzących w wodzie Mulnika, który pozwoli na odpowiedni dobór urządzeń uzdatniających oraz instalacji odsalającej, należy uzyskać wyniki badań prowadzonych w okresie zimowym i wczesnowiosennym.

W marcu 2018 podpisana została umowa na wykonanie inwentaryzacji przyrodnicza i KIP- dla ujęcia wody powierzchniowej z Mulnika i SUW niezbędnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla realizacji tej inwestycji. Termin umowny wykonania inwentaryzacji i złożenia wniosku przypada na koniec listopada 2018.

Na etapie budowy ujęcia zaistnieje konieczność częściowego oczyszczenia Mulnika z zalegających osadów i pogłębienia konieczne jest także przeprowadzenie badań tych osadów pod kątem możliwości jego deponowania na refulowisku.

Znaczny zakres inwestycji ma przebiegać przez Teren Lasów Państwowych, dlatego przeprowadzono  wizję lokalną z Nadleśnictwem Międzyzdroje  w celu potwierdzenia możliwości lokalizacji ujęcia i rurociągów przesyłowych na terenie lasów.

Ponadto, po wstępnych ustaleniach, ZWiK wystąpił do Urzędu Morskiego o określenie warunków realizacji ujęcia wody w Mulniku oraz możliwości zagospodarowania urobku z pogłębiania i oczyszczania Mulnika.

Źródło: ZWIK

Zobacz również

Poczuj wiosnę na zewnątrz i od środka – wybierz pakiet wiosennych badań

Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA do 10 czerwca 2022 roku zapraszają do skorzystania z pakietów badań w …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.