Strona główna / Lokalne / W czwartek sesja radnych. Transmisja w internecie [NA ŻYWO]

W czwartek sesja radnych. Transmisja w internecie [NA ŻYWO]

Na najbliższy czwartek 24 stycznia 2019 roku przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska zwołuje VI sesję Rady Miasta Świnoujście VIII kadencji na dzień. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta przy ul. Wojska Polskiego 1/5. Początek o godzinie 9.00. Transmisja obrad będzie dostępna na oficjalnej stronie internetowej Miasta Świnoujście oraz w Biuletynu Informacji Publicznej; link: https://www.youtube.com/channel/UCpUZqLZNnVwlBIeOZYslMDw/live

 

Projekt Porządku Obrad:

 1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołów z I, II, III i IV sesji Rady Miasta).
 2. Informacja Przewodniczącego o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie
  międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o sposobie i trybie składania interpelacji i zapytań radnych.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Zachodniopomorskiego zadań związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019-2021.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Świnoujście.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania oraz pozbawiania stypendiów sportowych.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym szkołom i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i  placówkom prowadzonym na terenie Gminy Miasto Świnoujście, trybu kontroli prawidłowości pobrania                         i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu poprzez zmianę siedziby z ul. Gdyńskiej 27b  na ul. Bydgoską 15 w Świnoujściu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego w Świnoujściu poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w budynku przy ul. Norweskiej 12 w Świnoujściu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielenia bonifikaty z tytułu wniesienia jednorazowo opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja wnętrza budynku kościoła pw. Chrystusa Króla”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja dachu oraz ściany szczytowej budynku parafialnego kościoła pw. NMP Gwiazdy Morza.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 7”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Renowacja klatki schodowej w budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 8”.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania                         pn. „Wykonanie projektu remontu klatki schodowej budynku przy ul. Hołdu Pruskiego 12”.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie apelu o trzecią całoroczną karetkę dla Miasta Świnoujście.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną.
 26. Plany pracy Komisji Rady Miasta na 2019 rok.
 27. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.

Zobacz również

Plac budowy tunelu jest porządkowany

Na wyspie Wolin, wokół stacji Trafo TK2 wykonywana jest mała architektura, między innymi ogrodzenie budynku. …

Jeden komentarz

 1. Zabrakło radnego Jurkiewicza i sesja leży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.