Strona główna / Lokalne / W czwartek kolejna Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek kolejna Sesja Rady Miasta Świnoujście

W czwartek 28 maja 2020 roku odbędzie się sesja VIII kadencji Rady Miasta Świnoujście. Początek o godzinie 9.00. Obrady odbędą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Poniżej publikujemy porządek obrad podczas sesji oraz komisji rady.

Porządek sesji

 1. Sprawy regulaminowe.
 2. Informacja Przewodniczącej Rady o ważnych sprawach, dotyczących rady i radnych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.
 4. Składanie interpelacji i zapytań radnych zgodnie z ustawą.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020 – 2033.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania oraz maksymalnej wysokości miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego uprawniającego do ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia części ulicy Bydgoskiej do kategorii dróg gminnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa technicznego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu granic pasa ochronnego od strony lądu na terenie miasta Świnoujście.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania przedstawiciela Rady Miasta Świnoujście do pracy w komisji do spraw stypendiów.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia warunków osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Świnoujście rodzinie repatriantów z Kazachstanu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów przez Gminę Miasto Świnoujście.
 19. Zapoznanie:
 20. z coroczną informacją SP ZOZ ZP-O w Świnoujściu o zbyciu, oddaniu w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych oraz z raportem o sytuacji finansowo-ekonomicznej;
 21. ze sprawozdaniem z prac Społecznej Komisji Mieszkaniowej za rok 2019;
 22. z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadania;
 23. z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu pieczy zastępczej w 2019 roku oraz zestawieniem potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej;
 24. z raportem z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019;
 25. z oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2019 w Mieście Świnoujście;
 26. ze sprawozdaniem z realizacji Powiatowego Programu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością – 2016-2026;
 27. ze sprawozdaniem z oceny stanu sanitarnego powiatu Miasta Świnoujście za rok 2019;
 28. ze sprawozdaniem za 2019 r. z wykonania Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012 -2019 oraz uchwały XXXVII/289/2017 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania;
 29. z informacją o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2020 roku.
 30. Wolne wnioski w sprawach związanych z wykonywaniem funkcji radnego.
 31. Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Miasta

        Elżbieta Jabłońska

Zobacz również

Erytrejczyk przez Świnoujście próbował przedostać się do Szwecji

Przebywającego nielegalnie w Polsce 23-letniego obywatela Erytrei zatrzymali 20 października w Świnoujściu funkcjonariusze z miejscowej …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.