Strona główna / Lokalne / Relacja z XXXI sesji Rady Miasta Świnoujście

Relacja z XXXI sesji Rady Miasta Świnoujście

Kolejne zdalne posiedzenie radnych, poza regulaminowym porządkiem obrad było okazją do podsumowania działań świnoujskiego samorządu w okresie między sesjami, odniesienia się do aktualnej sytuacji Miasta w związku z odmrażaniem poszczególnych dziedzin gospodarki i turystyki. Pojawiły się też komentarze: jak samorządność, której 30. rocznicę właśnie obchodzimy pozwoliła rozwinąć się miastu?

Minęło właśnie 30 lat od ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych  wyborów do rad gmin. Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska rozpoczynając obrady skierowała do prezydenta i radnych – obecnej i poprzednich kadencji – słowa podziękowania za dobrą współpracę na rzecz lokalnej społeczności. Prezydent Janusz Żmurkiewicz dołączając się do życzeń powiedział, że reforma samorządowa spełniła nasze oczekiwania i dziś możemy być dumni z rozwijającego się miasta.

W sprawozdaniu z działalności między sesjami prezydent poruszył wiele istotnych spraw. Odnosząc się do pytań o los dużych inwestycji w dobie koronawirusa poinformował, że kierownik budowy tunelu pod Świną potwierdził pozytywne informacje o postępie prac na placu budowy. Jedną z najlepszych informacji dla mieszkańców i turystów w rozpoczynającym się właśnie sezonie letnim jest stan epidemiczny miasta – w tej chwili na wyspach nie ma ani jednego potwierdzonego przypadku zakażenia. Dyskusja na temat otwarcia granic przybrała szerszą formę w trakcie obradowania nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia apelu o otwarcie granicy polsko-niemieckiej. Prezydent, wraz z przedstawicielami miast nadmorskich już wcześniej wystosował apel do wiceminister Emilewicz z prośbą o reakcję. Ponowienie apelu jest kontynuacją tego tematu.

W sprawozdaniu znalazł się również krótki raport z organizacji pracy placówek oświatowych, które zostały ponownie otwarte oraz realizacji programów wsparcia dla przedsiębiorców i osób bezrobotnych realizowanych w ramach tarczy antykryzysowej na poziomie naszego samorządu. Przedstawiono też informację o zawarciu umów na dofinansowanie dużych inwestycji po obu stronach miasta.

Jednym z najważniejszych zadań w zakresie pomocy rodzinie jest podjęcie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach pomocy państwa w ponoszeniu wydatków w pierwszych latach najmu. Program zakłada możliwość dopłaty do czynszu dla osób posiadających zdolność czynszową, ale niebędących właścicielami mieszkania.

Gmina Miasto Świnoujście, korzystając z ustawowych możliwości ekonomicznego wsparcia dla zapraszających gmin po raz pierwszy udzieli pomocy dla repatriantów.  W 2019 r. do miasta wpłynęło 9 wniosków w tej sprawie, a w 2020 r. – 7 wniosków. Rodzinie, która osiedliła się w Świnoujściu i ma polskie korzenie zaoferowano pełną pomoc i opiekę oraz m.in. naukę języka polskiego.

Ponadto podjęto uchwałę ws. podpisania listu intencyjnego – wyraża on wolę przygotowania projektu współpracy z partnerem niemieckim w ramach programu Interreg VA lub innych źródeł. Celem tego programu jest opracowanie i przeprowadzenie cyklu wizyt studyjnych i konferencji poświęconych analizie skutków zdarzeń wywołanych Covid-19, które wpłynęły na wzajemne relacje mieszkańców obszarów przygranicznych.

W porządku obrad znalazły się dwa punkty dotyczące zaopiniowania projektu granic pasów – technicznego i ochronnego od strony lądu na prawobrzeżu miasta. Temat wzbudził dyskusję. W obradach uczestniczyła również Ewa Szarek z wydziału geodezji tamtejszej jednostki, która wyjaśniła obradującym, że wnioskodawca – Urząd Morski w Szczecinie wniósł o podjęcie uchwały jako zarządzenia porządkowego celem uniknięcia rozbieżności prawnej.

Joanna Guga

UM Świnoujście

 

 

Zobacz również

Świnoujście buduje tunel. Chińczycy demontują ogromną maszynę

Na niemal 130 elementów rozkładana jest maszyna TBM, która wydrąży tunel pod Świną. Jej demontaż …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.