Strona główna / Lokalne / Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS” za rok szkolny 2019/2020

Nagrody Prezydenta Miasta Świnoujście „PRYMUS” za rok szkolny 2019/2020

Jak co roku, tak i w 2020 r. zostały przyznane nagrody dla uczniów kształcących się w szkołach na terenie Gminy Miasto Świnoujście. W tej edycji przyznano nagrody pieniężne dla 52 uczniów w ogólnej wysokości 20 570,00 zł. Dla porównania, w ubiegłym nagrody pieniężne dla 76 uczniów we wszystkich kategoriach wyniosły łącznie 29 420,00 zł, natomiast ogólny koszt nagród m.in. z upominkami w postaci statuetek wyniósł 34 754,00 zł.

Uroczystość wręczenia nagród, ze względu na sytuację epidemiologiczną, w tym roku nie odbyła się.

Nagrody przyznano w poniższych kategoriach:

 • w kategorii szkół podstawowych:
  1. jeden absolwent ze wszystkich szkół, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w mieście z egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w danym roku szkolnym,
  2. jeden absolwent szkoły podstawowej specjalnej, który uzyskał najwyższą liczbę punktów w szkole z egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej w danym roku szkolnym,
 • w kategorii szkół ponadpodstawowych – absolwenci, którzy uzyskali na świadectwie ukończenia:
  1. liceum ogólnokształcącego – średnią ocen co najmniej 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
  2. technikum zawodowego – średnią ocen co najmniej 4,80 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania;
 • w kategorii wszystkich typów szkół – uczniowie, którzy reprezentując szkołę w roku szkolnym, uzyskali tytuł laureata w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty albo zostali finalistami,
 • w kategorii szkół ponadpodstawowych:
  1. laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym obszarem kształcenia zawodowego, którzy są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego na podstawie wpisu na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie lub na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty,
  2. uczniowie, którzy uczestnicząc w ogólnopolskich konkursach otrzymali nagrodę w formie indeksu wyższej uczelni.

Za powyższe osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020, nagrody otrzymali:

 1. w kategorii 1 – najlepszy absolwent ze wszystkich szkół podstawowych, który uzyskał wynik z egzaminu ósmoklasisty na poziomie 89,67%, oraz najlepszy absolwent szkoły podstawowej specjalnej z wynikiem egzaminu na poziomie 31,67%,
 2. w kategorii 2 – nagrody otrzymało 22 najlepszych absolwentów liceów oraz 6 najlepszych absolwentów techników,
 3. w kategorii 3 – nagrody otrzymało 21 uczniów z tytułem laureata lub finalisty,
 4. w kategorii 4 – nagrodę otrzymał 1 uczeń liceum.

Najwyższą nagrodę w wysokości 800,00 zł otrzymał najlepszy absolwent liceum, który uzyskał średnią z ocen 5,88 na świadectwie kończącym naukę w szkole średniej.

W zależności od kategorii, wysokość nagród kształtowała się na poziomie:

 1. dla absolwentów szkół podstawowych – 500,00 zł,
 2. dla absolwentów liceów – od 400,00 zł do 800,00 zł,
 3. dla absolwentów techników – od 320,00 zł do 720,00 zł,
 4. dla reprezentantów w konkursach ze szkół podstawowych – od 150,00 zł za wyróżnienie w konkursie tematycznym do 450,00 zł za uzyskanie dwóch tytułów: laureata i finalisty w różnych konkursach,
 5. dla reprezentantów w konkursach ze szkół ponadpodstawowych – 400,00 zł.

Zobacz również

Najdłuższy lądowy odcinek Baltic Pipe w Polsce jest gotowy do nagazowania

GAZ SYSTEM ponad 30 dni przed planowanym terminem dokonał odbioru technicznego gazociągu Goleniów – Ciecierzyce. …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.