Strona główna / Lokalne / Powietrze w Świnoujściu pod ścisłą kontrolą

Powietrze w Świnoujściu pod ścisłą kontrolą

Jeszcze w tym roku w Świnoujściu pojawi się stacja pomiarowa do monitoringu jakości powietrza. Stanie w Dzielnicy Nadmorskiej.

Choć dotychczas przeprowadzane na terenie uzdrowiska pomiary nie wskazują, aby dochodziło do przekroczeń norm określonych przez obowiązujące przepisy, to Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz wielokrotnie interweniował w Inspektoracie Ochrony Środowiska w sprawie instalacji stacji pomiarowej w strefie uzdrowiskowej. Efekt tych interwencji zobaczymy jeszcze w tym roku.  

Czystość powietrza atmosferycznego w uzdrowisku jest ważnym składnikiem jakości naszego otoczenia – mówi Prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.Dlatego Gmina Świnoujście podejmuje coraz więcej działań na rzecz środowiska naturalnego, prowadząc politykę sukcesywnego zmniejszania niskich emisji na terenach zabudowanych. Od kilku lat wspieramy mieszkańców, dofinansowując wymianę starych pieców na ekologiczne źródła ciepła oraz dofinansowujemy termomodernizację budynków. Utrzymanie właściwej jakości powietrza atmosferycznego w uzdrowisku niesie za sobą konieczność monitoringu parametrów powietrza, szczególnie w okresie jesienno-zimowym oraz identyfikację i eliminację potencjalnych źródeł zanieczyszczeń. Dzięki stacji pomiarowej będziemy mieli stały monitoring w strefie uzdrowiskowej.

Za pomiary i ocenę stanu jakości powietrza (prowadzonego w ramach Państwowego Monitoringu Powietrza) odpowiada Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Oznacza to,
że w sytuacji gdyby gmina wybudowała stację pomiarową, jej eksploatacja winna być prowadzona przez GIOŚ. Po licznych interwencjach dotyczących potrzeby monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, GIOŚ zakupił mobilną stację pomiarową. W Świnoujściu posadowiona zostanie w grudniu 2022 r., natomiast pomiarami objęty zostanie rok 2023.

Zakres badawczy obejmie pomiary automatyczne pyłu zawieszonego (PM 10 i PM 2,5) i tlenków azotu oraz pomiary manualne pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w tym pyle. Dodatkowo stacja będzie mierzyć parametry meteorologiczne (temperaturę, prędkość, kierunek wiatru, ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza).

Mobilna stacja pomiarów jakości powietrza umożliwi prowadzenie ciągłych pomiarów automatycznych, które posłużą do informowania społeczeństwa oraz kuracjuszy o jakości powietrza w uzdrowisku – mówi Janusz Żmurkiewicz, Prezydent Świnoujścia. – Wyniki prezentowane będą on-line na stronie internetowej GIOŚ (powietrze.gios.gov.pl).

Prezentowanym wynikom towarzyszyć będą aktualne kategorie Indeksu Jakości Powietrza w odniesieniu do skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społeczeństwa. Wyniki pomiarów automatycznych będą również prezentowane w aplikacji mobilnej jakości powietrza w Polsce, przygotowanej przez GIOŚ, do użytku przez właścicieli telefonów komórkowych.

Na terenie Świnoujścia realizowane są pomiary opadu pyłu. Od kwietnia 2019 r. robi to spółka Gaz-System (wcześniej Polskie LNG) w 5 punktach pomiarowych. Cztery punkty zlokalizowane są na terenie Terminala LNG oraz jeden (w ramach współpracy z Prezydentem Miasta Świnoujście) w obszarze zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Warszów – przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wojciecha. Pomiar opadu pyłu ogółem, prowadzony
jest z wykorzystaniem metody opracowanej przez Państwowy Zakład Higieny. Dodatkowo
z uwagi na sąsiedztwo z terminalem przeładunkowym węgla, w niniejszych punktach, realizowany jest pomiar na zawartość węgla oraz siarki w pyle. Prowadzony monitoring powietrza nie wykazał przekroczeń określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87).

Tekst: WOŚ / BIK UM Świnoujście

Zobacz również

Poczuj wiosnę na zewnątrz i od środka – wybierz pakiet wiosennych badań

Laboratoria Medyczne DIAGNOSTYKA do 10 czerwca 2022 roku zapraszają do skorzystania z pakietów badań w …

Jeden komentarz

  1. Picnawodęfotomontaż

    I opłaty klimatyczne do zwrotu…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.