Strona główna / Lokalne / Świnoujście w programie Region dla Rodziny

Świnoujście w programie Region dla Rodziny

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Miasta odbyła się ceremonia podpisania porozumienia w sprawie przystąpienia Miasta Świnoujście do Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020  pod nazwą „Region dla Rodziny”.

Porozumienie podpisali  Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska oraz Prezydent Miasta Świnoujście Janusz Żmurkiewicz.

W dniu 30 września 2014 r. Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego przyjął do realizacji Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020  pn. Region dla Rodziny.

Działania w ramach Programu skierowane są do samorządów terytorialnych, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i niepublicznych oraz wszystkich podmiotów partnerskich zaangażowanych w realizację zadań.

Przystąpienie do Programu wymagało zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miastem Świnoujście. Porozumienie dotyczy realizacji dwóch zadań: „Zachodniopomorskiej Karty Rodziny” i „Zachodniopomorskiej Karty Seniora”.

– Jak poinformowała  Anna Mieczkowska –  Celem zadań jest: promowanie rodziny, w tym rodziny  wielodzietnej i wielopokoleniowej, wzmocnienie kondycji finansowej rodziny wielodzietnej oraz seniorów w Województwie Zachodniopomorskim, wspieranie funkcji rodzicielskich w rodzinach wielodzietnych, promowanie  Województwa Zachodniopomorskiego,  jako regionu wspierającego funkcje rodziny i działania dla mieszkańców regionu znajdujących się w wieku 60+.

„Zachodniopomorską Kartę Rodziny” mogą otrzymać rodzice lub opiekunowie z co najmniej dwójką dzieci, natomiast „Zachodniopomorską Kartę Seniora” mogą otrzymać osoby, które ukończyły 60 rok życia. Karty uprawniają do zniżek lub ulg oferowanych przez różne podmioty i instytucje na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Aktualnie  porozumienie z Województwem Zachodniopomorskim podpisały 34 zachodniopomorskie gminy.

Fot /tekst BIK

Zobacz również

PKP Intercity zapowiada nowy rozkład jazdy. Bezpośredni pociąg ze Świnoujścia do Czech

Wprowadzenie nowych pociągów, skrócenie czasu przejazdu na wielu trasach, lepsza dostępność komunikacyjna poprzez wprowadzenie dodatkowych …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.