Strona główna / Lokalne / W najbliższy czwartek będą obradować miejscy radni

W najbliższy czwartek będą obradować miejscy radni

W czwartek 23 listopada 2017 r. o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście rozpocznie się L sesja Rady Miasta Świnoujście VII kadencji. Sesję zwołuje przewodniczący Rady Miasta Świnoujście Dariusz Śliwiński. Poniżej publikujemy porządek obrad oraz terminy posiedzenia komisji RM, które odbędą się przed sesją.

1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLVII i XLVIII sesji Rady Miasta).
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Terminala LNG S.A. im. Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu.
3. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
4. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
5. Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych radnych i pracowników samorządowych.
6. Interpelacje i zapytania Radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Radnych Miasta Świnoujście dotyczącego zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego Wojewody Zachodniopomorskiego
(dot. zmiany nazw ulic: Juliana Markiewicza oraz I Armii Wojska Polskiego).
8. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wzorów formularzy na podatek
od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.
9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Świnoujście na lata 2013-2032”.
10. Podjęcie uchwały w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017 – 2020”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków” obowiązującej na terenie Gminy Miasto Świnoujście.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
pn. LOKUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Świnoujściu i objęcie udziałów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Świnoujściu.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakładowi Pielęgnacyjno-Opiekuńczemu w Świnoujściu.
19. Zapoznanie z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Świnoujście za rok szkolny 2016/2017.
20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad.​

 

Zobacz również

Przegląd lodowych trendów na lato 2022

Rozpoczęło się kalendarzowe lato i wakacje. W ciągu tych 93 najbardziej słonecznych dni w roku, …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.