Strona główna / Lokalne / Startuje projekt Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania

Startuje projekt Centrum Usługowo-Doradcze w Euroregionie Pomerania

W czwartek 30 listopada 2017 roku o godzinie 11.00 nastąpi oficjalne otwarcie przy ul. Piastowskiej 62 Centrum Usługowo-Doradczego w Świnoujściu. Dowiedz się kto będzie mógł skorzystać z oferty tej placówki.

Różnice w mentalności, brak wiedzy o kraju sąsiada utrudniają nie tylko współpracę instytucji lecz również kooperację pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Odmienne systemy prawne i brak umiejętności językowych spowalniają integrację rynków, transgraniczną mobilność MŚP i stanowią tym samym bariery wzrostu, w szczególności w porównaniu z sąsiadującymi ze sobą regionami jednolitego obszaru językowego i prawnego. Tu zaczyna się praca Sieci Centrów Usługowo Doradczych Euroregionu Pomerania. Jednym z najważniejszych celów Euroregionu POMERANIA jest przyspieszenie procesów integracji zarówno na poziomie transgranicznym, euroregionalnym jak i w kontekście europejskim. Centrum Usługowo-Doradcze w Świnoujściu znalazło się w Sieci rozbudowanej w oparciu o 10 lokalizacji biur (4 po stronie niemieckiej i 6 po stronie polskiej) i 21 pracowników na terenie Euroregionu POMERANIA wraz z Powiatem Märkisch Oderland.

CUD Świnoujście podobnie ja pozostała sieci CUD-ów będzie wspierać i monitorować procesy integracyjne poprzez następujące działania: pośredniczenie w transgranicznych kontaktach gospodarczych w Euroregionie POMERANIA i w Powiecie Märkisch Oderland, inicjowanie i moderowanie szeroko zakrojonego lokalnego i regionalnego procesu komunikowania się pomiędzy polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami i instytucjami głównie z otoczenia businessu, budowanie powiązań pomiędzy samorządami i innymi podmiotami w regionie pogranicza.

Szybkie ścieżki komunikowania się wewnątrz sieci i zaangażowanie regionalnych kręgów gospodarczych w szczególności organizacji przedsiębiorców predestynują Centra Usługowo-Doradcze do stawania się uznanymi multiplikatorami transgranicznych, ważnych dla gospodarki informacji. Tym samym zainteresowane podmioty znajdą wsparcie na całym tym terenie szybko i w wyczerpujący sposób, również poza układem granic administracyjnych. Oczekuje się że wartość dodana takiej współpracy sieciowej polegać będzie w porównaniu z istniejącymi strukturami na jej wybitnie transgranicznym charakterze, znajdującym odzwierciedlenie zarówno w jej strukturze jak i ukierunkowaniu wyłącznie na działania transgraniczne. Długofalowym celem projektu jest tym samym tworzenie stabilnego transgranicznego otoczenia gospodarki.

Grupami docelowymi są głównie małe i średnie przedsiębiorstwa ( w tym w coraz większym stopniu podmioty podejmujące działalność gospodarczą) jak i zrzeszenia, stowarzyszenia, administracja komunalna, placówki edukacyjne i osoby prywatne. Sieć Centrów Usługowo-Doradczych będzie się prezentować na własnej stronie internetowej. Będzie to umożliwiało zwracanie się do poszczególnych, ale i też w razie potrzeby do kilku biur CUD-ów bezpośrednio przez Internet, udostępnianie dwujęzycznych informacji o działaniach transgranicznych i o stanie rozwoju pogranicza oraz efektywne rozreklamowanie wspólnych przedsięwzięć.

Transgraniczny portal internetowy zagwarantuje szeroko zakrojone i transgraniczne przekazywanie informacji o ofercie Centrów Usługowo Doradczych bezpośrednio przedsiębiorstwom i innym beneficjentom. Równolegle do prezentacji internetowej stworzony zostanie jednolity „Cooperate Identity“, który znajdzie swoje odzwierciedlenie we wszystkich innych materiałach takich jak ulotki, teczki z prezentacjami, banerach, itd. Wszystkie wymienione działania w projekcie ukierunkowane są z jednej strony na stworzenie lepszych warunków ramowych do współpracy instytucji i MŚP w regionie pogranicza, a z drugiej strony lokalizacja biur i ich działania uwzględniające cały obszar wsparcia oraz wykorzystanie transgranicznego portalu internetowego prowadza do odbioru Euroregionu jako jednolitego regionu (gospodarczego).

Źródło: UM Świnoujście

Zobacz również

101. parkrun dla Horsta

Pamiętacie, jak w dzieciństwie spędzaliście się każdą wolną chwilę na dworze? Zabawy poza domem były …

3 komentarze

  1. Kto napisał ten artykuł? Nic z niego nie wynika. Kolejna instytucja do wydawania publicznych środków.

  2. WYSPIARZ NIEBIESKI 06.10.2015R. program PSL: W każdym przygranicznym powiecie, ze szczególnym uwzględnieniem Świnoujścia utworzyć polsko – niemieckie Centra Usługowo – Doradcze dla pracodawców i pracowników. Pozwoli to z jednej strony ściągnąć do Świnoujścia pracodawców z Niemiec, a z drugiej wspomoże Świnoujścian pracujących po niemieckiej stronie np. w Heringsdorfie, Ahlbecku, w załatwianiu formalności po drugiej stronie granicy (Krankenkasse, Arbeitsamt, itd.). Społeczność świnoujska potrzebuje w tym zakresie fachowej, specjalistycznej informacji, pomocy, potrzebujący są pozostawieni „sami sobie”. Firmy świnoujskie potrzebują informacji na temat możliwości „przerzucenia” swojej działalności za granicę. Brakuje podmiotu , który rzetelnie i kompleksowo wspierałbyprocesy integracyjne w obszarze transgranicznym – swoistego drogowskazu dla polskich i niemieckich obywateli.

  3. Temat wywołany jako pierwszy 2 lata temu przez świnoujski PSL w trakcie kampanii wyborczej. Gratulacje dla realizujących powstanie CUDu w mieście – to duży wysiłek i duża potrzeba dla Miasta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.