Strona główna / Lokalne / Ważne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Ważne dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

Do publicznych przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat,  a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, po zakończeniu głównego postępowania rekrutacyjnego, również dzieci młodsze, minimum 2,5-letnie, a do oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych dzieci w wieku 5 i 6 lat. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Świnoujście mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę Miasta Świnoujście, są nadal wolne miejsca w placówkach.

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego – adresowana jest do mieszkańców Gminy Miasta Świnoujście i odbędzie się na wolne miejsca do:

Przedszkola Miejskiego nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13,

Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5,

Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”, ul. Wincentego Witosa 7,

Przedszkola Miejskiego nr 7, ul. Sąsiedzka 13a,

Przedszkola Miejskiego nr 9, ul. Sosnowa 16,

Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24 – 25,

Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza”, ul. Gdyńska 27b.

 Wychowanie przedszkolne realizowane będzie także w oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych zorganizowanych w:

Szkole Podstawowej nr 1 im. Marynarki Wojennej RP, ul. Gabriela Narutowicza 10

Szkole Podstawowej nr 6 im. Mieszka I, ul. Staszica 17.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznego – www.swinoujscie.przedszkola.vnabor.pl w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek prowadzonych przez Gminę.

– Z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, można zapoznać się na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Miasta www.swinoujscie.pl ,

pod linkiem : http://www.swinoujscie.pl/pl/news/content/12436 .- informuje Robert Karelus rzecznik prezydenta miasta.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019 określa:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.),
  2. Uchwała Nr LIII/398/2018 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 stycznia 2018 r.
  3. Zarządzenie Nr 82/2018 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zobacz również

30 lat ORP Kraków pod biało-czerwoną banderą

Po raz pierwszy biało-czerwoną banderę na ORP Kraków podniesiono 27 czerwca 1990 roku. Tym samym …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.