Strona główna / Lokalne / Wjazd do tunelu przy oczyszczalni ścieków, a wyjazd przy terminalu promowym

Wjazd do tunelu przy oczyszczalni ścieków, a wyjazd przy terminalu promowym

Tydzień temu zawarto kontrakt na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Dzięki GDDKiA znamy szczegóły inwestycji.

Umowa opiewa na kwotę 793 mln złotych. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85%, a wkład własny zapewnia Miasto Świnoujście.

Tunel w Świnoujściu powinien być gotowy w ciągu 4 lat od podpisania umowy.

– Jako podmiot prowadzący realizację tej inwestycji będziemy dokładać wszelkich starań, aby budowa tunelu zakończyła się w terminie umownym z zapewnieniem odpowiedniej jakości robót, tak aby przez kolejne dziesięciolecia stała przeprawa służyła mieszkańcom Świnoujścia i wszystkim odwiedzającym miasto – powiedział Łukasz Lendner dyrektor oddziału GDDKiA w Szczecinie.

Zakładany Harmonogram realizacji inwestycji:

  • 17.09.2018 r. – podpisanie umowy z Wykonawcami;
  • 17.07.2019 r. – opracowanie Projektu Budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID;
  • 17.12.2019 r. – uzyskanie decyzji ZRID – rozpoczęcie robót budowlanych;
  • 17.03.2021 r. – rozpoczęcie drążenia tunelu;
  • 17.09.2022 r. – zakończenie robót budowlanych.

Opis inwestycji

Stała przeprawa w Świnoujściu połączy wyspy Uznam i Wolin, które rozdziela cieśnina Świna, będąca również częścią toru wodnego do portu w Szczecinie. Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości (co powoduje często wielogodzinny czas oczekiwania na prom) i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Wspomniane powyżej problemy rozwiąże powstanie tunelu drogowego. Zgodnie z wydaną w 2010 roku decyzją środowiskową będzie to tunel drążony w korytarzu północnym.

Inwestycja rozpoczyna się na wyspie Uznam w rejonie oczyszczalni ścieków przy ulicy Karsiborskiej. Następnie, równoległe do tej ulicy planowana trasa zagłębia się stopniowo i przechodzi pod ul. Karsiborską skręcając obok oczyszczalni ścieków w   kierunku północnym w stronę cieśniny Świny. Przekroczenie Świny następuje na osi wyznaczonej pomiędzy terenami użytkowanymi przez Poltramp Yard oraz Bazą Paliw Płynnych – po stronie wyspy Uznam a terenem nabrzeża użytkowanego przez Energopol S.A. na wyspie Wolin w pobliżu Bazy Promów Morskich na wyspie Wolin.

Następnie przechodzi w pobliżu odcinka końcowego stanowiska promowego nr 1, a następnie w pasie terenu pomiędzy ul. Fińską a parkingiem dla pojazdów ADR będącego częścią Terminala Promowego. Wyjście na poziom terenu następuje ok. 300 m przed skrzyżowaniem ul. Wolińskiej, Fińskiej i Duńskiej. Odcinek końcowy trasy zlokalizowano na skrzyżowaniu ulic: Fińskiej, Duńskiej i Wolińskiej.

Planowane przejście zagłębionego tunelu poniżej dna cieśniny zaprojektowano na głębokości od ok. -23,5 do ok. -25,0 m p.p.m. licząc od góry konstrukcji co daje od ok.8,5 m do ok 9,4 m grubości przekrycia. Tunel będzie miał średnicę zewnętrzna 13 m, 5 wyjść ewakuacyjnych, pod jezdnią galeria ewakuacyjna, systemy wentylacji, oświetlenia, zarządzania ruchem, monitoringu, zbierania wód opadowych.

Postępowanie przetargowe

Przetarg na realizację tunelu w Świnoujściu został ogłoszony 15 kwietnia 2016 roku. Chęć wzięcia udziału w postępowaniu wyraziło 14 firm. W lutym 2017 roku wszyscy oferenci zostali zakwalifikowani do 2 etapu postępowania. We wrześniu ubiegłego roku wpłynęły 4 oferty cenowe.

Zestawienie ofert:

  • PORR S.A., PORR Bau GmbH, Gulemark i Energopol Szczecin S.A. – 793 186 390,32 zł
  • Astaldi S.p.A. i Ghella S.p.A. – 727 098 144,70 zł
  • China Harbour Engineering Company Ltd i Mosty Łódź S.A. – 825 868 888,88 zł
  • Toto S.p.A Costruzioni Generali i ICM S.p.A – 618 581 031,45 zł

Pod koniec listopada 2017 spośród nich została wybrana oferta konsorcjum Astaldi. Od tej decyzji odwołało się do Krajowej Izby Odwoławczej 2 oferentów. Oba odwołania zostały uznane przez KIO. Na jedno z tych rozstrzygnięć wpłynęła skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, sąd rozstrzygnął sprawę w marcu tego toku – uznał skargę i uchylił zaskarżony wyrok KIO.

W kwietniu 2018 roku ponownie jako najkorzystniejszą ofertę wybrano tą samą co w listopadzie 2017 (konsorcjum Astaldi). Również od tej czynności wpłynęło odwołanie, które w maju zostało oddalone przez KIO. Konsorcjum Astaldi otrzymało w czerwcu zaproszenie do podpisania umowy. Wykonawca kilkukrotnie prosił o zmianę terminu podpisania umowy informując o problemach z uzyskaniem gwarancji należytego wykonania umowy.

Ostatecznie na początku sierpnia wykonawca poinformował, iż nie podpisze umowy tłumacząc swoją decyzję głównie kwestiami związanymi ze wzrostem cen. Zamawiający – Miasto Świnoujście zajął wadium wniesione przez Astaldi (10 mln zł.). Wobec takiej sytuacji jako najkorzystniejsza została wybrana kolejna oferta – konsorcjum PORR. Przystąpiono do uzgadniania szczegółów gwarancji i dokumentów niezbędnych do zawarcia kontraktu.

 

Zobacz również

Ciekawe pamiątki z przeszłości. Do czego mogły służyć?

Od niedawna w posiadaniu Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu są biedermeierowskie flakony ze szkła, pochodzące …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.