Strona główna / Lokalne / Mieszkańcy Świnoujścia mogą wymieniać stare piece i ocieplać budynki

Mieszkańcy Świnoujścia mogą wymieniać stare piece i ocieplać budynki

Miasto Świnoujście podpisało pierwsze umowy z mieszkańcami w ramach programu „Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy”. Właściciele posesji otrzymają 7500 zł dofinansowania na wymianę pieców i kotłów węglowych na nowe niskoemisyjne źródła ciepła oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych dofinansowania na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Wciąż można składać wnioski do projektu.

W ramach Programu Antysmogowego, do którego przystąpiła gmina Świnoujście, mieszkańcy miasta będą mogli dokonać wymiany kotłów i pieców oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz z wymianą kotłów i pieców. Dofinansowanie na uruchomienie projektu przyznał Gminie Miasto Świnoujście Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

– To kolejne wsparcie finansowe dla naszych mieszkańców na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne, ekologiczne oraz na ocieplenie budynków. Dotacja ma na celu poprawę jakości powietrza w mieście –  wykonane przez mieszkańców inwestycje pozwolą zmniejszyć w naszym środowisku emisję CO2 i pyłów – mówi Zastępca Prezydenta Świnoujścia Barbara Michalska.

W ramach programu, od 28 lipca do urzędu miasta wpłynęło 18 zgłoszeń na wymianę kotłów i pieców. Podpisano już osiem umów opiewających na maksymalne dofinansowanie w kwocie 7500 złotych. Trzy zgłoszenia oczekują na podpisanie umowy, cztery zgłoszenia oczekują na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu, zaś trzy zostały odrzucone. Natomiast na termomodernizację budynków jednorodzinnych w Gminie Miasto Świnoujście od 15 września wpłynęło 10 zgłoszeń, z czego cztery oczekują na wynik przeprowadzonego audytu energetycznego, jedno zgłoszenie wymaga uzupełnienia braków formalnych, zaś pięć zgłoszeń odrzucono. Sporządzenie świadectwa charakterystyki jak i audytu leży po stronie Gminy.

Przypomnijmy, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Gminie Miasto Świnoujście dofinansowanie na uruchomienie projektu pn.: Poprawa jakości powietrza w Gminie Miasto Świnoujście współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy, zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPZP.02.14.00-32-A044/19-00 z dnia 11.03.2020 r.

Osoby fizyczne mogą otrzymać wsparcie w wysokości:

7 500 zł (w tym 50% środki Gminy, 50% z UE) – na wymianę starego źródła ciepła opartego o spalanie węgla na likwidację źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy);

25 000 zł – na wykonanie częściowej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie węgla (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy). Zakres częściowej modernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) i modernizację instalacji centralnego ogrzewania,

50 000 zł – na wykonanie pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego wraz z likwidacją istniejącego źródła ciepła opartego o spalanie (piec/kocioł węglowy) i podłączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej lub zastąpienie zlikwidowanego źródła nową jednostką wytwarzania energii cieplnej (w pierwszej kolejności na jednostkę wytwarzającą energię ze spalania gazu, dotyczy to obszarów zgazyfikowanych, tam gdzie korzystanie z energii gazowej jest uzasadnione ekonomicznie, a w drugiej kolejności inne źródła ciepła spełniające normy). Zakres pełnej termomodernizacji: izolacja cieplna ścian (w tym wymiana stolarki okiennej i drzwiowej), stropodachu i podłogi (w tym również dachu) oraz modernizację instalacji centralnego ogrzewania.

Projekty kierowane są do osób fizycznych, które nie korzystały z dotacji udzielanych w ramach Programu Czyste Powietrze. Osoba fizyczna może przystąpić tylko do jednego projektu. Do projektu nie mogą przystąpić przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym. Refundacja dotyczy wyłącznie nowych źródeł ciepła. Okres realizacji projektu od 2020 r. do 2023 r.

Formularz zgłoszenia oraz regulamin udzielania wsparcia można pobrać bezpośrednio w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta Świnoujście, przy ul. Wyspiańskiego 35 C, pok. 204 lub na stronach internetowych bip.um.swinoujscie.pl oraz www.swinoujscie.pl. Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miasta Świnoujście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 na Stanowisku Obsługi Interesantów lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście.

Tekst: BIK UM Świnoujście

Zobacz również

Już w tę sobotę Piknik Rodzinny Osiedla Warszów

– Wspólnie z Agnieszką Krawczyk i wieloma naszymi wolontariuszami już dzisiaj przyłączamy się do zaproszenia …

Jeden komentarz

  1. Dofinansownie na wymiana starych pieców to najlepsze rozwiązanie dla zaintersowanych tematem polecam https://pulsarinstalacje.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.