Strona główna / Lokalne / Nowoczesne bramki radiometryczne w morskich przejściach granicznych. Kiedy w Świnoujściu?

Nowoczesne bramki radiometryczne w morskich przejściach granicznych. Kiedy w Świnoujściu?

Płk SG Andrzej Prokopski 22 listopada uczestniczył w spotkaniu u wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, który z Markiem Pileckim, pełnomocnikiem firmy TECH 2 Solutions podpisał porozumienie dotyczące przekazania oraz przeniesienia własności systemu kontroli radiometrycznej w ramach programu Wykrywania i Przeciwdziałania Przemytowi Materiałów Nuklearnych.  

– 25 bramek ma przede wszystkim zapewniać bezpieczeństwo w obrocie materiałami radioaktywnymi ( …) To najnowocześniejszy sprzęt na świecie dający gwarancję, że w gdańskim i gdyńskim porcie nie będzie prób przemytu bardzo niebezpiecznych dla funkcjonowania kraju materiałów – podkreślił wojewoda. – Kolejnym etapem będzie instalowanie bramek na przejściach kolejowych. Mam nadzieje, że wkrótce będziemy mogli ogłosić szczegóły.

Umowa realizowana jest w wyniku Memorandum o porozumieniu między Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów a Departamentem Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki z 18 stycznia 2009 roku oraz podpisanymi: porozumieniem pomiędzy Komendantem Głównym Straży Granicznej i Wojewodą Pomorskim z 28 lipca 2017 roku oraz umową z 19 października 2018 roku z wykonawcą reprezentującym Departament Energii Stanów Zjednoczonych – spółką TECH2 Solutions z Waszyngtonu (USA) a Wojewodą Pomorskim.

W związku z Memorandum w sprawie współpracy przy zwalczaniu nielegalnego obrotu specjalnymi materiałami jądrowymi i innymi materiałami radioaktywnymi realizowane jest zadanie instalacji systemu wykrywania promieniowania przez Departament Energii (DOE) Stanów Zjednoczonych na morskich przejściach granicznych. Stacjonarne urządzenia do wykrywania materiałów radioaktywnych zostały zamontowane w morskich przejściach granicznych w Gdyni i Gdańsku na terminalach BCT Gdynia (14 urządzeń) oraz GTK w Gdańsku (11 urządzeń).

Wojewoda Pomorski przyjmując sprzęt stacjonarny przekazany przez Departament Energii Stanów Zjednoczonych Ameryki finansuje podatek VAT i cło opłacone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dostarczonego sprzętu, urządzeń dodatkowych i usług związanych z instalacją. Podatek VAT od urządzeń wynosić będzie 3 311 000 zł. W celu realizacji zadania Wojewoda Pomorski pozyskał środki na sfinansowanie podatku z rezerwy celowej i podpisał umowy z Komendą Główną Straży Granicznej w sprawie zakresu obowiązków Wojewody Pomorskiego przy realizacji postanowień Memorandum i z Kontraktorem – Spółką Tech2, będącym wykonawcą projektu instalacji. Kontraktorem DOE jest Tech 2 Solutions, spółka Joint Venture założona przez Tetra Tech, Inc. oraz Sealaska Technical Services, LLC, z siedzibą w Waszyngtonie zarejestrowana w stanie Waszyngton, która udzieliła Panu Markowi Pileckiemu pełnomocnictwa do czynności związanych z realizacją zadania.

Po zakończeniu zadania Wojewoda Pomorski przekaże Morskiemu Oddziałowi Straży Granicznej umową użyczenia sprzęt zamontowany w ramach instalacji systemu wykrywania promieniowania. Koszty (gwarancja na 3 lata od daty przekazania) dotyczące przeglądów oraz napraw sprzętu będą ponoszone w ramach umowy z 12 czerwca 2006 roku zawartej z MOSG w sprawie utrzymania w sprawności sprzętu i urządzeń służących do dokonywania kontroli na przejściach granicznych. Koszty związane z używaniem sprzętu, tj. dzierżawy, energii będą ponoszone przez Wojewodę Pomorskiego w ramach zawartych z Zarządem Portu Morskiego Gdańsk, Zarządem Portu Morskiego Gdynia oraz Terminalem GCT w Gdyni porozumień w sprawie dokumentowania i rozliczania kosztów związanych z utrzymaniem przejść granicznych.

Jednym z ustawowych zadań Straży Granicznej jest zapobieganie nielegalnym transportom przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód granicznych. System radiometryczny obejmuje kontrolę osób, ruch pojazdów i ruch kolejowy. Umożliwia identyfikację miejsca w pojeździe, w którym umieszczony jest materiał promieniotwórczy. Ułatwia to w znacznym stopniu funkcjonariuszowi przeprowadzenie kontroli manualnej.

Sygnalizacja przekroczenia tła (czyli wzbudzenie się alarmu) jest przekazywana do stanowiska służby ochrony w terminalach oraz, co jest nowością, bezpośrednio do kierowników zmian Placówek Straży Granicznej w Gdańsku oraz w Gdyni.

Zobacz również

Komu przysługuje dodatek elektryczny. Wniosek do pobrania

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania …

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.